Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Rekonstrukce a dostavba Obecního dvora na Starém Městě

Obecní dvůr na Starém městě je již dlouho chátrajícím areálem, který má být v dohledné době opět zrekonstruován. Studie obnovy a dostavby počítá s demolicí části objektů, v projektu se vyskytují i další problematické body. Názor Klubu, vycházející i z osobní prohlídky areálu, je shrnut v uvedeném stanovisku.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.