Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Rodný dům Jaroslava Haška ve Školské ulici

Majitel klasicistního nájemního domu čp.1325-II, patřícího mezi nejpozoruhodnější příklady tohoto typu staveb v Praze, požádal o možnost jeho demolice z důvodu havarijního stavu objektu a přílišné nákladnosti případné rekonstrukce. Tyto důvody jsou více než sporné - stav domu je víceméně uspokojivý a jediné co mu schází je pravidelná údržba. Dům se nachází na území Pražské památkové rezervace a je tedy díky tomu památkově chráněn. S demolicí vyslovily nesouhlas příslušné orgány státní památkové péče.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.