Poslední publikace
Věstník 2019 / 2

Salon a l’italienne? Oválný sál v evropské architektuře 17. století

Datum: Pondělí 14.10.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Bc. Tadeáš Kadlec
Cyklus: Pondělky ve věži

Působivý centrální sál oválného půdorysu se mezi 17. a 18. stoletím stal oblíbeným prvkem rezidenční architektury napříč Evropou. Jaká je geneze motivu, který v Čechách známe především ze staveb Giovanniho Battisty Alliprandiho? Kde hledat kořeny dispozice, na kterou narážíme v dílech nejvýznamnějších architektů nejdůležitějších evropských center raného novověku? Přednáška skrze vybrané téma sleduje vazby mezi francouzským, italským a rakouským prostředím 17. století a ilustruje dynamický charakter umělecké výměny v evropském prostoru dané doby.

Fotogalerie

Fotografie: