Poslední publikace
Věstník 2020 / 3

Sokolovna v Libni

Datum: Pondělí 26.11.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: Mgr. Martin Šanda
Cyklus: 464. Hovory o Praze

Secesní libeňská sokolovna z let 1909-10 je zpravidla zmiňována jako jedno z mnoha děl architekta Emila Králíčka. Je přitom třeba říci, že ve věci autorství nejen této budovy panují v obdobných kruzích jisté rozpaky. Otázku přitom dosti spolehlivě řeší donedávna nepovšimnuté archivní materiály. Jejich výpověď je ovšem daleko košatější. Archiválie nesmírně plasticky přibližují například i způsob financování výstavby, její společenské okolnosti či konkrétní postup výstavby či způsoby následného využívání.

Fotogalerie

Fotografie: