Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Stanovisko k návrhu nového železničního mostu pod Vyšehradem

V pondělí 21.11. 2022 byl veřejně představen návrh nového železničního mostu pod Vyšehradem. Výběr návrhu byl v gesci komise, mezi jejímiž členy byli i zástupci Klubu Za starou Prahu. Z mediální prezentace návrhu je možno soudit, že návrh nového mostu byl vybrán se souhlasem Klubu. Tato interpretace není správná, jednání komise bylo součástí Soutěžního dialogu ve dvou kolech, který nebyl soutěží ve smyslu stavovské soutěže (ČKA), ale byl dialogem k výběru zpracovatele další dokumentace dle zásad a podmínek zadavatele. Soutěžní dialog byl veden dle Zákona pro zadávání veřejných zakázek. 

Komise dospěla k závěru tajným hlasováním. Předmětem hlasování byly i návrhy, které zachovávaly původní konstrukci mostu. Tyto projekty, podporované i členy Klubu, však v hodnocení nedostaly dostatečnou podporu. Skutečností je, že Klub vždy dával přednost zachování stávající památkové hodnoty, pokud možno na původním místě. Tento názor nicméně v rámci kolektivního rozhodování komise nepřevážil. 

Předložený návrh Klub nepovažuje za dostatečně zdařilý pro význam a historický kontext místa. Jsme i nadále přesvědčeni, že prioritou musí být zachování hodnotného památkově chráněného mostu s možností doplnění další nové samostatné konstrukce. V mezním případě, kdy by zachování původní železné nýtované konstrukce nebylo objektivně možné, je třeba vypsat na řešení nového mostu veřejnou mezinárodní architektonickou soutěž, která je nejlepším nástrojem na získání kvalitního architektonického návrhu. I v takovém případě by však Klub trval na zachování snášených konstrukcí a jejich použití na jiném adekvátním místě.

doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.,
předseda Klubu Za starou Prahu

PhDr. Kateřina Bečková,
místopředsedkyně Klubu Za starou Prahu