Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku

Datum: Úterý 06.11.2012
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. arch. Karel Kibil, Ph.D., Mgr. Vojtěch Vaněk, Ph.D.

Publikace mapuje vývoj osídlení a církevní organizaci na středověkém Kutnohorsku
a podrobně se věnuje novému zpracování historie a stavebního vývoje 34 kostelů.
Doplněno půdorysy objektů a množstvím fotografické i kresebné dokumentace.
Alespoň zčásti tak zaplňuje mezeru ve starých Soupisech památek,
které pro tuto oblast již nevyšly.

Fotogalerie

Fotografie: