Poslední publikace
Věstník 2023 / 1

Středověké venkovské kostely na Lounsku

Datum: Pondělí 20.03.2023
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Jaroslav Skopec
Cyklus: Pondělky ve věži

Představení stejnojmenné knihy a výsledku výzkumů. Cílem projektu bylo zkoumat, poznat a definovat faktory, které vývoj středověkého venkovského kostela formovaly od jeho vzniku až po současnost, a interpretovat, jakým způsobem se na stavbě projevovaly. Ve snaze o komplexní postihnutí rozsáhlé problematiky byl výzkum lokalit zvolen jako interdisciplinární, zahrnující poznatky specialistů z různých oborů zabývajících se zkoumáním stavebního díla. Podrobně byly zkoumány pouze kostely se zachovaným středověkým jádrem, které se zároveň nacházejí ve venkovském prostředí, tedy v regionu mimo aglomerace bývalých královských měst Louny a Žatec. Celkem se jednalo o 37 kostelů, z nichž většina stála dlouhodobě mimo zájem širší odborné veřejnosti.
Vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné.

Fotogalerie

Fotografie: