Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Studijní a expediční cesty Domácí rady Klubu Za starou Prahu: jaro-léto 2014

Liberec - 31. 5. - 1. 6. 2014

Návštěva galerie v Císařských lázních. Prohlídka areálu a zvláště přístavby depozitáře, laureáta hlavní ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu za rok 2013.

Výpravu vedl Karel Ksandr, pod jehož vedením nebylo možné v Liberci zvolit jiné ubytování, než na Ještědu.

Což mnoha účastníkům přivodilo značnou euforii.

Pohled z okénka hotelového pokoje: směrem dolů – stín hory s vysílačem; směrem nahoru – raketa startuje.

 

Lanškroun, Mohlenice - 2. - 3. 8. 2014

Prohlídka dvou staveb architekta Přemysla Kokeše, které byly v minulosti oceněny v rámci Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí, a to dům na náměstí v Lanškrouně byl vítězem v roce 2008..., 

... dům Kovárna v Mohelnici byl nominantem v roce 2013. Architekt P. Kokeš v rozhovoru s účastníky.

K přespání zvolil šéf výpravy Rostislav Švácha penzión nedaleko rondokubistické vodní elektrárny postavené roku 1923 (arch. Bohuslav Fuchs) v Háji u Třeštiny nedaleko Mohelnice.

Školní fotografie účastníků zájezdu před elektrárnou.

 

Letní vycházky do "rozvojových a transformačních území Prahy" 

9. 7. Smíchov:  Čtyři klubovní fousáči v nadějném očekávání věcí příštích na smíchovském nádraží. Zprava: Ing. Karel Zeithammer, Ing. arch. Martin Krise, Prof. Rostislav Švácha, Ing. arch. Jan Bárta.


 

Průvodce Mgr. Michal Novotný nám ukázal mnohá zajímavá zákoutí jako např. tento dům v Nádražní ulici a jednu zvláštní restauraci Na Santošce. (Zleva: Mgr. Michal Novotný, PhDr. Kateřina Bečková, Bc. Eliška Varyšová.) 

 

23. 7. Bohdalec, Slatiny: Území mezi Michlí a Vršovicemi nám představil Ing. Václav Jandáček. Navštívili jsme např. nouzovou kolonii Slatiny a Sedmidomky.


 

6. 8. Jinonice: Ing. arch. Jan Bárta vyvedl účastníky výpravy na vyhlídku, odkud jsme si mohli prohlédnout území bývalé továrny Walter, kde se už staví, nahlédli jsme do dvora jinonického zámečku a polekali se, že by snad někdo chtěl zastavět část Dívčích hradů.


 

20. 8. Vysočany: Ing. arch Martin Krise názorně předvedl účastníkům vycházky, že synonymem pro současné Vysočany je z hlediska urbanismu slovo „chaos“.

Poznatkům z těchto vycházek i dalším velkým pražským územím, které čeká nové využití, či o jejichž nevyužití se tvrdě bojuje, bude věnován jeden z příštích Věstníků Klubu.

(Poznámka: na žádné z těchto aktivit nebyly čerpány finanční prostředky Klubu Za starou Prahu)

- beč -