Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Tisková zpráva k 20. ročníku Ceny KZsP

Dvacátý ročník Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za rok 2023.

Cena Klubu Za starou Prahu, udělovaná od roku 2001 nejlepším novostavbám v historických jádrech měst a vesnic České republiky, dospěla do svého jubilejního dvacátého ročníku. Její výsledky budou vyhlášeny večer 13. května 2024 v kavárně Mlýnská na pražské Kampě. Do finále se tentokrát probojovala usedlost v Dolním Miletíně u Třeboně, dostavba filozofické fakulty v Hradci Králové, krytá lávka v Litomyšli, nízkoprahový klub v Nové Pace, přístavba k Červenému kostelu v Olomouci a budova Gampa a Sféra v areálu automatických mlýnů v Pardubicích. 

Přehled fotografií staveb ve finále letošního ročníku.

Tak jako ve všech minulých ročnících, podává i tento soubor výmluvné svědectví o tom, že téma vstupu novostavby do historického kontextu může mít velmi rozmanitá architektonická řešení. A tak jako mnohokrát, převažují v něm veřejné stavby, které neslouží společnosti pouze svým kultivovaným vzhledem, ale i svým prospěšným účelem. Kolísavou úroveň kontextuální architektury v Praze konečně napovídá fakt, že na rozdíl od několika minulých ročníků Ceny Klubu Za starou Prahu se letos ve finále neobjeví žádná pražská novostavba.

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda Ceny Klubu Za starou Prahu