Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Tisková zpráva k plánované rekonstrukci Juditiny věže, sídla Klubu Za starou Prahu

Klub oslavil 90 let v Juditině věži Karlova mostu. Praha 1 ho chce ale vystěhovat


Praha 1 chystá rekonstrukci románské Juditiny věže, která je sídlem Klubu Za starou Prahu. Spolek má ustoupit nejasnému expozičnímu záměru. Plánovaná rekonstrukce národní kulturní památky je navíc přehnaně invazivní a ohrožuje historické hodnoty stavby. Z živého místa otevřeného veřejnosti se má stát další část turistického skanzenu.

Praha – Klub Za starou Prahu v roce 2017 oslavil 90 let od chvíle, kdy se přestěhoval do Juditiny věže Karlova mostu a 10 let od otevření svého specializovaného knihkupectví. Významnou románskou věž si roku 1927 pronajal od Prahy a od té doby ji nepřetržitě využívá jako své sídlo. V roce 1994 byla díky vstřícnosti města uzavřena nová nájemní smlouva na 100 let za symbolické nájemné. Současné vedení Prahy 1 ale hodlá unikátní symbiózu více než stoletého spolku a národní kulturní památky přerušit – plánuje razantní přestavbu věže, která památku přemění pro potřeby turistického provozu. Dle tohoto projektu má být Klub Za starou Prahu navzdory platné nájemní smlouvě z věže vystěhován.

Klub Za starou Prahu nezpochybňuje potřebu citlivé opravy věže, která – jako každá historická památka – potřebuje pravidelnou údržbu a péči. Navržená přestavba je však evidentně předimenzovaná a namísto nutných oprav počítá s invazivními soudobými vstupy do románských stavebních konstrukcí, které je ze statického hlediska vůbec nepotřebují. V současnosti je akutní oprava krovů, nikoli jejich výměna, a také restaurátorské, nikoli stavební zásahy na plášti stavby (sgrafita, lokálně kámen). Něco jiného jsou údajné poruchy zdí a stropů, resp. příček.  Praha 1 vychází z úvahy, že dimenze únosnosti stropů vyhovuje současnému využití, ale nevyhoví zatížení pro shromažďovací nebo výstavní prostory; s tímto hodnocením je možno souhlasit, neboť toto tvrzení hovoří pro zachování současného využití věže. Při rekonstrukci mají zmizet také cenné prvky z doby klasicismu a unikátní interiéry z 20. let 20. století, které souvisejí s tehdejší činností Klubu Za starou Prahu. K našemu velkému překvapení byl necitlivý návrh přestavby k novému, avšak ne zcela jasně specifikovanému účelu již schválen památkovým odborem magistrátu, a to i přes rezolutní a jednoznačný nesouhlas odborníků z Národního památkového ústavu.

Přestože je Klub Za starou Prahu smluvním nájemcem věže na dobu určitou jednoho sta let, o budoucí rekonstrukci a dalším využívání věže dosud od MČ Prahy 1 nedostal žádnou oficiální písemnou zprávu. Na dopis s žádostí o bližší informace adresovaný starostovi Lomeckému a vedoucí majetkového odboru Klub neobdržel odpověď ani po uplynutí zákonné lhůty. Klub Za starou Prahu je známý dlouhodobou kritikou Prahy 1 i magistrátního odboru památkové péče. Nabízí se proto otázka, zda není v pozadí celé akce také snaha vytrestat nepohodlný nezávislý spolek.

Klub Za starou Prahu se dlouhá léta staral o údržbu věže a po povodních v roce 2002 investoval nemalé finanční prostředky a značný objem odborné dobrovolnické práce do obnovy tzv. Juditiny síně v přízemí věže. Provozuje zde od roku 2007 knihkupectví a tradičně tu také pořádá přednášky, koncerty a akce pro veřejnost (cca 50 akcí ročně). Návštěvníkům z řad veřejnosti je také pravidelně umožněna prohlídka vzácného románského reliéfu v 1. patře věže. Knihkupectví Juditina věž, působící v přízemí objektu, je vnímáno díky šíři a profilaci svého sortimentu jako jedinečné zařízení svého druhu.

Navržená přestavba směřuje nejen k poškození národní kulturní památky, ale zřejmě také k nahrazení tohoto přirozeně živého místa dalším turistickým okruhem. Z Juditiny věže by se tak stal další střípek v turistickém skanzenu, vůči kterému se politici, včetně starosty Oldřicha Lomeckého jindy tolik rádi vymezují.

Přiložené fotografie interiérů klubovních místností zhotovil Martin Micka, 2017

Praha, 20. 11. 2017

Předsednictvo Klubu Za starou Prahu

Reportáž ČT, pořad Z metropole, 18. 11. 2017

Reakce na tiskovou zprávu v médiích:

Týden , i-Rozhlas , Echo , Artalk-ČTK