Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Účast spolků na ochraně památkového fondu

30. 6. 2013: V textu paragrafovaného znění návrhu nového památkového zákona, který připravuje Ministerstvo kultury ČR, je pro všechny památkové aktivisty převapivý, ale mimořádně pozitivní § 17:

"Spolek, který podle svých stanov vyvíjí činnost při ochraně památek, památkových území nebo archeologických nálezů má postavení účastníka řízení před příslušným správním orgánem v řízení vedeném ve věci ochrany architektonického dědictví chráněného podle tohoto zákona."

Vřele podporujeme dotažení památkového zákona v takovémto duchu až k jeho schválení ve sněmovně. Kéž by tomu politická situace byla přízniva! 

-beč-