Poslední publikace
Věstník 2020 / 3

Umělecká výzdoba sídlišť

Datum: Pondělí 22.10.2012
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: MgA. Pavel Karous
Cyklus: Nechtěné památky

Přednáška o mimořádném uměleckém fenoménu, který teprve v poslední době dochází ocenění. Česká sídliště často skrývají umělecké skvosty, které vytvářeli přední tvůrci své doby. Některé z nich budeme objevovat v rámci této přednášky. Průvodcem bude iniciátor projektu Vetřelci a volavky