Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

”Unser stat rathaus”. Staroměstská radnice v Praze a její nejstarší znakové galerie - ZRUŠENO!!!

Datum: Pondělí 21.01.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška se ze zdravotních důvodů odkládá na jaro 2019!

V roce 2018 proběhla rozsáhlá rekonstrukce Staroměstské radnice. Restaurování se mimo jiné dočkaly také znakové galerie na fasádě radniční budovy. Přednáška bude rozdělena na několik částí. V první se krátce zastavíme u dějin Staroměstské radnice, připomeneme si její význam a nejdůležitější události, které se na ní nebo v její blízkosti odehrály. Na konkrétních příkladech bude připomenuto nezastupitelné místo radnice v životě středověkého města (radnice jako místo setkávání konšelů, radniční vězení, hospodářský význam radnice apod.). Ve druhé části se zaměříme na nejstarší znakovou galerii, která pochází z let 1365 až 1366 a jež umožňuje přesněji datovat jednotlivé stavební fáze. Pozornost bude věnována také staroměstskému orloji, jehož vznik lze na základě několika indicií klást nově před rok 1410, a některým dochovaným architektonickým prvkům. Například konzoly v podobě nestvůrných hlav pod ochozem staroměstské radniční věže, jejichž vyhotovení lze datovat do rozmezí let 1372 až 1381, potvrzují, že v srpnu roku 1381 byla konečně završena celá stavba radnice včetně radniční věže.