Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Úprava krovu býv. kostela sv. Anny

Kostel sv. Anny na Starém Městě je poznamenán více než 200 let trvající degradací a poškozováním. I přes to se v tomto gotickém kostele dochoval pozoruhodný soubor gotických nástěnných maleb a zejména historický gotický krov, který patří mezi nejstarší krovy u nás. V nedávné době byl konečně vypracován reálný projekt na rehabilitaci chrámu, jehož ztvárnění se ujala vynikající architektka Eva Jiřičná. Po představení projektu se rozpoutala široká diskuse ohledně možné prezentace krovu v rámci prostoru lodi kostela, kterou teoreticky umožnilo nešťastné ztržení gotické klenby lodi na konci 19. století. Problém patří mezi nejsložitější a nejcitlivější problémy památkové péče minulého roku.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.