Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Usedlost Cibulka v Košířích

Od - do: 2015

Významný památkový areál usedlosti Cibulka již celá dvě desetiletí chátrá. Klub Za starou Prahu i jeho jednotliví členové podnikli již řadu intervencí vůči památkovým, správním i politickým orgánům, aby na tento stav upozornili a přiměli je k nějakému smysluplnému zásahu.Dosud marně.

Dopis starostovi Prahy 5 z dubna 2015 s návrhem na vyvlastnění.