Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Uvažovaný prodej a demolice domu čp.1054-II Na Poříčí

Dům čp. 1054-II na Poříčí je dlouhodobě chátrající památkou v majetku městské části Praha 1. Zdivo domu je barokní; fasáda pochází z poloviny 19. století a jejím autorem je první architekt dostavby katedrály sv. Víta Josef Kranner, jehož dvousté výročí narození a stotřicáté výročí úmrtí jsme si loni připomněli. Dům sám není kulturní památkou, avšak je památkově chráněnou stavbou v rámci Pražské památkové rezervace. Díky nezájmu vlastníka je dům v havarijním stavu. V současné době je projednáván jeho prodej soukromému majiteli, přičemž v této souvislosti se v tisku objevili informace o demolici domu. Klub Za starou Prahu proto důrazně vyzývá městskou část Praha 1, aby se jako dlouholetý vlastník přihlásila ke své odpovědnosti za současný stav domu a nepřipustila jeho demolici.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.