Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Úvod do památkové péče I.

Datum: Pondělí 01.04.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Vnímání kulturních  hodnot památek a zájem o jejich zachování se často v lidech probouzí intuitivně, nicméně památková péče jako obor má svá východiska, souvislosti a prostředky. I když s historickými vědami a architekturou bytostně souvisí, není jejich součástí. Vnímání hodnot památek je kulturním projevem společnosti a vazba na společnost je tím, co vymezuje předmět zájmu a cíle památkové péče.  Památková péče na změny ve společnosti reaguje a proto se v čase vyvíjí. Příkladem může být např. postupné rozšiřování předmětu památkového zájmu. Od památek uměleckých a historických v 19. století, k lidovému stavitelství, historickým sídlům, architektuře funkcionalismu, historizujících slohů a tvorby 60., 70. a 80. let 20. století, až k industriálnímu dědictví a kulturní krajině. Přednáška bude věnována vztahu památkové péče a společnosti a důsledkům, které z toho vyplývají.

Fotogalerie

Fotografie: