Poslední publikace
Věstník 2020 / 3

Úvod do památkové péče - restaurování

Datum: Pondělí 30.09.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži - Jubilejní cyklus ke 120. výročí KZsP

                    Latinské „restaurare“ znamená opět vystavěti, obnoviti. Je přirozené, že se toto slovo začalo používat pro opravy památek.  Z původně obecného termínu se časem vyvinul pojem, jímž označujeme jednu ze specifických forem obnovy památkového fondu. Jinými specifickými formami jsou rekonstrukce, konzervace nebo anastylóza. Chápání obsahu a cílů „restaurování“ se v čase vyvíjelo. V 19. století znamenalo „restaurování“ něco jiného než dnes. Základem současného chápání je Benátská charta z roku 1964. Ale ani v současnosti nepanuje v řadě podstatných otázek shoda. Příkladem může být otázka, zda je restaurování jednou z obecných forem obnovy celého památkového fondu, nebo pouze jeho části zahrnující umělecká a umělecko-řemeslná díla. Restaurování je charakterizováno vysokou kvalifikovaností, výtvarnou interpretací a důrazem na historickou věrohodnost, průzkumy, dokumentaci a zachování originálu. Protože se jedná o obecnou formu, není předurčeno, co má být jejím výsledkem. Cíl restaurování se stanovuje individuálně formulovaným záměrem. Nevhodně formulovaný záměr může památku znehodnotit. Mnoho památek tak bylo restaurováním zničeno. Nikoliv nekvalitním provedením, ale v důsledku nevhodně formulovaného zadání. 

Jubilejní cyklus ke 120. výročí Klubu Za starou Prahu - v roce 2020 oslaví Klub 120. výročí svého založení a při této příležitosti bude v nadcházející sezóně 2019/20 uveden cyklus přednášek od členů Domácí rady. 

Fotogalerie

Fotografie: