Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Václavské náměstí 47, čp. 1601

Dům na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice nebyl prohlášen za památku. Rozhodnutí MK ČR nabylo právní moci 1. 10. 2012. Investor má volnou cestu k demolici!