Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Váš dům je naše město! (DEMONSTRACE)

Datum: Středa 24.07.2013
Čas: 18
Místo: Václavské náměstí

Shromáždění občanů
proti demolici domu na Václavském náměstí 47 v Praze
jako následku

•         nedodržování platných právních norem
•         kulturního vandalismu investora
•         klientelismu na pražském magistrátu ¨
•         nekompetence ministrů kultury
•         ignorance názoru nezávislých odborníků
•         přehlížení jasně vyjádřené vůle občanské společnosti
•         morálního marasmu, v němž úředníci a politici ztrácejí schopnost odlišit
  veřejné od soukromého, umění od kýče, hodnotu od povrchnosti,
  argument od žvástu

Pořádá Klub Za starou Prahu
ve středu dne 24. července 2013 od 18 hod. 
na Václavském náměstí ve středním pruhu při nároží Opletalovy ulice.

Fotogalerie

Fotografie: