Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Váš dům je naše město - fotoreportáž z demonstrace

Na 18. hodinu ve středu dne 24. července 2013 svolal Klub Za starou Prahu shromáždění občanů na podporu zachování domu čp. 1601 na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice, který se nešťastným verdiktem o neprohlášení za kulturní památku, které učinila na sklonku své neúspěšné ministerské kariéry ministryně kultury Alena Hanáková 1. 7. 2013, opět ocitl blíže zamýšlené demolici.

Když zrovna na Václavském náměstí nejsme my, dům má pod dozorem svatý Václav.

 

Podívejte se, jak mu to sluší! Braňme ho!

 

Módní přehlídka? Kdepak, to jen funkcionáři Klubu oblékli bojové mundůry: místopředseda Jan Bárta a předsedkyně Kateřina Bečková.

 

Komando akčních klubovních bojovnic mělo mundůr žlutý: Anna Kusáková, na lavičce Blanka Kynčlová, Eliška Varyšová, Eva Csémyová, vpravo Pavla Priknerová.

 

Pod slunečníkem z balkónu Richarda Biegla a na campingovém stolku Jana Bárty se mohli bojovými odznaky (plackami) a válečnými mundůry vyzdobit i ostatní příchozí.

Řečníci se scházejí. Vlevo: Richard Biegel, Jan Royt, Kateřina Bečková, Martin C. Putna, Vendula Hnídlová. Vpravo Adam Gebrian s manželkou.

 

Akci moderoval Richard Biegel. Hovořili: Kateřina Bečková... 

 

... Adam Gebrian.

 

Následoval „profesorský trojboj“: Jan Royt...

 

... Milena Bartlová

 

a Martin C. Putna.

 

Zdárně pokračovali: Vendula Hnídková za Uměleckohistorickou společnost...

 

a Ladislav Zikmund-Lender za iniciativu Vekslák bourá Prahu, který připomněl podobné okolnosti s kauzou bourání hotelu Praha.

 

Program byl pestrý, řečníci struční a nikdo se nenudil.

 

Za iniciativu Praguewatch vystoupili Tomáš Vích...

 

a Michaela Pixová. 

 

Sdružení ASORKD zastoupil Vítězslav Praks, který přečetl text architektky Marie Švábové.

 

Média druhý den napsala, že se sešla „padesátka“ lidí. To je ale lež jako věž! Rozdali jsme účastníkům 300 ks Věstníků (po jednom).

 

Následoval happening psaní vzkazů investorovi a jejich lepení na dlažbu před ohrožený dům.

 

Všechny vzkazy byly po akci odlepeny, očištěny od lepenky a budou zaslány investorovi Jamesi L. Woolfovi do vlastních rukou.

Děkujeme všem za účast!

Foto: Matin Mádl
- beč -