Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Věžové vodojemy

Datum: Pondělí 20.11.2023
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. Robert Kořínek, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Věžové vodojemy, jakožto provozně důležité technické objekty vodovodních systémů, se na území České republiky začaly budovat na konci 30. let 19. století. Do dnešních dní jich bylo evidováno více než 1500 a celá řada z nich se pochopitelně nachází (nebo nacházela) také v Praze. Zatímco věžové vodojemy zdejších vodovodů zásobujících obyvatelstvo se mnohdy mohou pochlubit honosnou a respektovanou architekturou, v oblasti průmyslu zde zase najdeme například nebývalé množství nádrží umístěných na továrních komínech. Věžové vodojemy byly také nepostradatelnou součástí zásobování provozní vodou na železnici. O celé řadě těchto staveb na území hlavního města, ať již stojících či zbořených, pohovoří ve své přednášce Ing. Robert Kořínek, Ph.D. z Výzkumného ústavu vodohospodářského, T. G. Masaryka, v.v.i.

Fotogalerie

Fotografie: