Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Výroční členské shromáždění Klubu Za starou Prahu 2019

Výroční členské shromáždění (tzv. valná hromada) se uskuteční v sobotu dne 23. 3. 2019 od 9, 30 hod.v přednáškovém sále Národního technického muzea. Členové Klubu obdrží včas poštou pozvánku a členskou známku na rok 2019.