Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Výškové stabvy na žižkovské Parukářce

Výšková stavba jako symbol moderní doby, pokroku nebo prostě jen podnikatelského úspěchu je jedním z klíčových témat západní architektury 20. století. Praha je jednou z mála evropských metropolí, která nástupu výškových staveb v centrech měst odolala. Po nedávném znovuoživení myšlenky na výstavbu mrakodrapů na pankrácké pláni bylo zjevné, že je jen otázkou času, kdy se podobné projekty přiblíží blíže k historickému jádru Prahy. Zdá se, že takový okamžik právě nastal: v současné době je na Sekci útvaru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (SÚRM) projednávána změna koeficientu územního plánu, která by umožnila výstavbu více než dvacetipodlažních domů vedle vrchu Parukářka na Žižkově. Věžové domy přitom mají být situovány na mimořádně exponované pohledové východní hraně městského jádra, která byla dosud - až na drobné výjimky - podobných razantních zásahů ušetřena.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.