Poslední publikace
Věstník 2022 / 1

Vztah volné tvorby Miroslava Háka a jeho dokumentační práce pro ČSAV

Datum: Pondělí 07.11.2022
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. David Bláha
Cyklus: Pondělky ve věži

Významný český fotograf Miroslav Hák (1911–1978) byl mezi lety 1954–1967 zaměstnán jako dokumentátor ve fotografické dílně Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV, zatímco se paralelně věnoval své volné tvorbě. Hák tyto dva světy sice odděloval, měl však cit pro určitý typ uměleckého dokumentu, který zjednodušeně spíše vystihuje ideu (divadelní, reportážní fotografie), než prosté popisné fotografování. Na konkrétních Hákových pracích zasazených do dobového kontextu si předvedeme problematiku definování hranic mezi "uměleckou" a "dokumentární" fotografií v této době.

Fotogalerie

Fotografie: