Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

„Z pokoje rovnou do moře“ : projekty Jana Kotěry pro jihoslovanské oblasti

Datum: Pondělí 06.05.2024
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Ladislav Jackson
Cyklus: Pondělky ve věži

Může se jevit, že projekty Jana Kotěry pro (tehdy rakousko-uherskou) terstskou riviéru, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu a Bulharsko byly v jeho životě a díle náhodné a okrajové. Projekty velkokapacitních lázní, lázeňských komplexů, hotelů, kasin, ale pak také drobné i velkolepé návrhy pro černohorského a bulharského panovníka odpovídaly ambicím rakouských, českých, italských i francouzských architektů, investorů a bohatých turistů zmodernizovat romantizovaný a idealizovaný Jadran. Proč v krátkém období mezi lety 1910 a 1912 Jan Kotěra upřel svou pozornost do těchto oblastí a jak ve svých sedmi projektech pro Opatiji, Dubrovník, Grado, Cetinji, Sarajevo a Sofii reagoval na tento trend, ale současně prokazoval i jistou odvahu v podpoře vladařů, s nimiž mělo Rakousko-Uhersko přinejmenším napjaté vztahy?

Fotogalerie

Fotografie: