Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Začala demolice domu čp. 1601, Václavské náměstí 47

Dne 15. dubna 2017 o Velikonocách na Bílou sobotu začala demolice domu čp. 1601, Václavské náměstí 47.

V podvečer dne 20. 4. 2017 se u domu již zahaleného plachtou sešla skupinka odpúrců demolice na smutečním pietním shromáždění.

Od pátku 21. 4. drží před domem členové Klubu vždy ve 12-13 hod čestnou stráž. První den, kdy byl na stráži prof. Rostislav Švácha a Mgr Veronika Vicherková se o postoje Klubu zajímali novináři. Novinky.Regiony Impuls.

 

V soboru 22. 4. drželi stráž střídavě Kateřina Bečková, Anna Kusáková a Jaroslav Navrátil.