Poslední publikace
Věstník 2021 / 2

Začalo bourání bývalé tiskárny v Opletalově ulici

26. 10. 2013 - Včera v podvečerních hodinách začalo bourání budovy bývalé Pražské akciové tiskárny v Opletalově ulici. Vpodstatě jde ovšem jen o torzo budovy, avšak s cennou fasádou z roku 1912, která měla být zachována a zakomponována do plánované novostavby společnosti Flow East. Novostavba však není realizovatelná, pokud nebude zbourán i sousední dům čp. 1601 na nároží Václavského náměstí, proti čemuž vznikla, jak je všeobecně známo, velká vlna odporu ze strany veřejnosti.

Odbor výstavby Městské části Praha 1 sice vydal koncem září 2013 Rozhodnutí o odstranění stavby, týkající se objektů stojících dosud na parcele zamýšlené novostavby Květinového domu (torzo tiskárny čp. 920, rohák čp. 1601 a zadní část hotelu Jalta čp. 818), avšak rozhodnutí nenabylo právní moci, protože se proti němu odvolala Česká tisková kancelář sídlící v sousední budově v Opletalově ulici.

Fotoreportáž o demolici může ČTK pořizovat přímo z okna své budovy. Čtěte ZDE.

Nyní nařízená demolice je prováděna podle příslušného paragrafu stavebního zákona, který umožňuje místnímu stavebnímu úřadu nařídit odstranění stavby, pokud ta ohrožuje životy lidí. K takovému rozhodnutí již stačí jen kulaté razítko ochotného statika a není zapotřebí souhlasu památkářů.

Nemůžeme se ubránit pocitu, že nyní nařízená demolice je demonstrací síly stavebního odboru MČ Prahy 1 pod vedením Ing. Oldřicha Dajbycha a odvetou pana Jamese L. Woolfa, představitele firmy Flow East, za překážky, které my, nevděční Pražané, klademe do cesty realizaci jeho "báječného Květinového domu", kterým hodlá spasit prohnilé Václavské náměstí před morální zkázou.

 

Pražská akciová tiskárna, Praha 1-Nové Město, čp. 920, Opletalova ul.

Koncem 19. století zde Julius Grégr tiskl slavné Národní listy, v letech 1910–1911 stavební kancelář Vácslava Havla přestavěla podle projektu Josefa Čámského uliční křídlo v duchu geometrické secese. Vlastní provoz tiskárny sídlil v dvorním křídle, zmodernizovaném ve 20. letech 20. století, až do začátku 90. let, kdy n. p. Mír zanikl. Tiskárna byla roku 2002 zapsaná do seznamu kulturních památek, v roce 2007 byly zadní části budovy ubourány a památková ochrana z tohoto důvodu sejmuta.

-beč-