Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Začalo restaurování Hypšmanova modelu Malé Strany a Hradčan. Hurá!

29. 6. 2013: Možná není všeobecně známo, že Klub Za starou Prahu je vlastníkem velkého modelu Malé Strany a Hradčan v měřítku 1:200, který vznikl pod vedením architekta Bohumila Hübschmanna (1878-1961) v letech 1910-1940 a stavem zástavby se hlásí k roku 1910.


Nyní by však mělo vejít ve známost, že toto velké dílo může být díky finančnímu odkazu příznivkyně Klubu Za starou Prahu Milady Zoulové, který jsme s velkým vděkem vůči velkorysému gestu neznámé ženy přijali, restaurováno.

Osudy modelu byly v posledních desetiletích strastiplné, protože Klub Za starou Prahu neměl pro rozměrné dílo umístění. Před rokem 1989 byl model depozitem v Útvaru hlavního architekta. Po roce 1990 byl několikrát z větší či menší části vystaven.

1991 na Jubilejní výstavě na Výstavišti a v témže roce ještě jednou jako součást výstavy k 200. výročí narození tvůrce nejznámějšího modelu Prahy Antonína Langweila.

1992-1993 byl model součástí putovní výstavy 1100 let architektury Prahy, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy pro německojazyčné země a vystaven byl v Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem a ve Vídni.

Po skončení tohoto výstavního turné byl model v bednách uložen v podmínkách, které odpovídaly možnostem výpomoci členů a přátel Klubu, nikoliv ovšem možnostem ideálního uložení.

2000- byl model opět vystaven dvakrát, a to nejprve na výstavě k 100. výročí Klubu Za starou Prahu pořádané v Muzeu hl. m. Prahy a poté v rámci velké výstavy Deset století architektury na Pražském hradě, kde byl součástí expozice baroka instalované v Jízdárně.

Výstava k 100. výročí Klubu Za starou Prahu v Muzeu hl.m. Prahy

V dalších letech byly bedny s modelem doslova vecpány do románské Juditiny síně v sídle Klubu v Mostecké 1, kterou prakticky zaplnily. Vzhledem k nesnadné manipulaci s bednami nebylo možné zařídit jejich rychlou evakuaci při povodní v roce 2002. Voda tehdy poškodila bedny, které stály na podlaze, což byly části Pražského Hradu. Části s Malou Stranou, které byly naskládány na nich, poškozeny nebyly.

Po povodni získal Klub grant na zrestaurování poškozené části modelu a tuto práci provedl restaurátor, malíř a grafik Jiří Grossmann. Model často stěhovaný, skládaný, rozkládaný a všeobecně velmi křehký by však potřeboval kompletní a podrobné restaurování, na nějž Klub neměl žádné prostředky.

Model byl opět uložen v provizorních podmínkách na základě přátelských nabídek členů Klubu mimo Prahu. Několik let byl pak v depozitu Národního technického muzea na Masarykově nádraží. Když bylo nezbytné tento prostor uvolnit, nad osudem modelu se smilovalo Muzeum hlavního města Prahy, které jej uschovalo ve svém depozitárním objektu ve Stodůlkách.

V květnu 2013 byl Klub Za starou Prahu vyrozuměn notářem, že mezi něj a  Nadaci dobré vůle Olgy a Václava Havlových mají být rovným dílem rozděleny finanční prostředky odkázané zemřelou Milenou Zoulovou. Klub neměl ani na chvíli pochybnost o tom, jak tyto prostředky, nebo jejich větší část využije.

Restaurátor akad. mal. Jiří Grossmann, který model restauroval již po roce 2002, se mezitím stal vyučujícím Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Právě v prostoru této školy i za pomoci studentů bude nyní model postupně restaurován. V červnu byly odvezeny na Moravu první bedny s částmi modelu v oblasti Pražského hradu.

Zda a kde bude restaurovaný model nakonec vystaven, prozatím není stanoveno. V každém případě by mu velmi slušelo důstojné umístění v blízkosti jeho staršího kolegy Langweilova modelu.

-beč-