Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Záchrana domu na Václavském náměstí 47 v rukách pražských zastupitelstev

Aktualizace 1. 10. 2013: Na webových stránkách Magistrátu hl.m.Prahy byl zveřejněn záznam z jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2013. Stránka umožňuje přejít rovnou k bodu programu č. 30/3, č. tisku 2075. Přehrát si jej můžete ZDE. Za pozornost stojí kromě projevů zástupců petičního výboru především diskuse jednotlivých zastupitelů. V diskusi jsou nejvýraznějšími Semelová (KSČM), Nosek (ODS), Udženija (ODS), Liška (TOP 09), Kaucký (ČSSD)...

 

Aktualizace 20. 9. 2013: Bod projednání petice Za záchranu domu Václavské náměstí 47 se dostal na pořad jednání Zastupitelstva HMP 19. 9. 2013 až po čtrnácti hodinách od jeho zahájení přibližně kolem 23. hodiny v noci. Petici uvedli členové petičního výboru Kateřina Bečková a Tomáš Vích. Přes pozdní čas vyvolalo téma bouřlivou diskusi, jejíž obsah zde nechceme interpretovat, protože jej bude možné během několika dnů přehrát ze záznamu na webu magistrátu. To by si neměl nechat nikdo ujít, protože jde o výraznou nápovědu, jak se za rok v komunálních volbách rozhodnout a koho rozhodně nevolit! (Jakmile bude záznam přístupný, uvedeme odkaz na této stránce). 

V té souvislosti jsme se dozvěděli i nečekaně dobrou zprávu, a to že Rada hlavního města Prahy, která zasedala dva dny před Zastupitelstvem, na nic již nečekala a ze své vůle se rozhodla vyhovět podnětu petentů a podat bez odkladu odvolání proti územnímu rozhodnutí, které vydal dne 11. 9. 2013 stavební úřad MČ Prahy 1. Zastupitelé Nosek a Udženija (ODS), kteří usilovali o revokaci tohoto rozhodnutí, v hlasování naštěstí neuspěli.

Aktualizace 17. 9. 2013: Byl zveřejněn upravený program Zastupitelstva HMP. Náš bod je zařazen spolu s dalšími dvěma peticemi v programu pod číslem 30. To znamená, že nikdo nedokážeme odhadnout, kdy se na něj dostane. Ale hned ráno to nebude!

Aktualizace 16. 9. 2013: Potvrzeno, že na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy ve čtvrtek 19. 9. 2013 bude projednání petice občanů Za záchranu domu na Václavském náměstí. Mělo by k tomu dojít buď hned ráno po 9. hodině, nebo během dopoledne.

Pro zastupitele jsme připravili stručné vysvětlení naší aktivity a manuál k pochopení hodnoty domu:

O co usilujeme?

Aby se Hlavní město Praha odvolalo z titulu privilegovaného účastníka územního řízení (stavební zákon č. 183/2006 Sb., § 85, odst. 2) v řádné lhůtě, tj. do 26. 9. 2013, proti výroku Územního rozhodnutí ÚMČ Praha 1, které povolilo umístění stavby tzv. Květinového domu na místě historických domů čp. 1601, 920 a části 818 na Václavském náměstí a v Opletalově ulici.

Proč?

Výrok stavebního úřadu se m.j. opírá o závazné stanovisko OPP MHMP, které bylo vydáno 24. 10. 2010 a vykazuje řadu zřejmých nezákonností.

       a) ignoruje Vládní nařízení o Pražské památkové rezervaci (č. 66/1971 Sb. § 3a), které přikazuje chránit v hmotné podstatě všechny domy na území rezervace vykazující alespoň dílčí architektonické a památkové hodnoty. Přitom kvality domu, odsouzeného závazným stanoviskem k demolici, následně zaštítilo svým podáním k ministrovi kultury v roce 2011 třináct profesorů dějin umění a architektury.

       b) ignoruje jasně formulovaný požadavek památkového zákona, aby při rozhodování byl záměr posuzován na základě současného stavu poznání kulturně-historických hodnot. Závazné stanovisko se hodnotou historického domu nezabývalo vůbec, posuzovalo jen navrženou novostavbu, případně převzalo hodnocení investora.

       c) ignoruje protichůdné vyjádření a argumenty odborné složky památkové péče - Národního památkového ústavu, aniž se s nimi jakkoliv věcně vyrovnalo; poslední verzi záměru, k níž je závazné stanovisko vydáno, s odbornou složkou již OPP MHMP nekonzultoval vůbec.

       d) závazným stanoviskem povolená demolice se týká i části památkově chráněného hotelu Jalta čp. 818, aniž bylo u tohoto objektu upuštěno od památkové ochrany. Sama tato skutečnost již zakládá nezákonnost závazného stanoviska.

       e) závazné stanovisko obsahuje řadu dalších právních vad a vnitřních rozporů, na které poukázali nezávisle na sobě a zcela jednoznačně: OPP MK ČR, Senát PČR a Veřejný ochránce práv.

Není pozdě?

Není. Proti závaznému stanovisku, které ze zákona nemá charakter samostatného správního rozhodnutí, se lze odvolat teprve v rámci územního řízení (správní řád č. 500/2004 Sb., § 81-93) a to do 15 dnů po jeho zveřejnění. Tento okamžik nadešel právě nyní!

Co by se mělo nyní stát?

Odvolání proti územnímu rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Prahy 1, bude-li podáno, by měl z titulu vyšší správní instance přezkoumat stavební odbor MHMP.  V případě, že shledá odvolání oprávněným, měl by územní rozhodnutí zrušit. Pokud bude OPP MHMP na žádost investora vydávat nové závazné stanovisko, pak při dodržení zákonnosti a etiky památkové péče, nemůže být vůči záměru kladné.

Není to vůči investorovi nespravedlivé?

Z hlediska rovnosti před zákonem rozhodně ne! Investor sice uvádí vysoké sumy, které již do přípravy projektu vložil, avšak v případě, kdy nedisponuje pravomocným rozhodnutím ve správním řízení dle stavebního řádu, pohybuje se pouze v rovině podnikatelského rizika. Přitom o vysoké kontroverznosti svého záměru a jeho naprosté nepřijatelnosti pro odbornou veřejnost již od počátku svých snah o demolici domu čp. 1601 dobře věděl, varování však nedbal.

 

7. 9. 2013: V průběhu druhé poloviny srpna 2013 proběhl sběr podpisů pod petici Za záchranu domu na Václavském náměstí 47, která usiluje o to, aby projednání celé kauzy bylo zařazeno na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 1.

Děkujeme všem sběratelům a signatářům!  

Petice určená Hlavnímu městu Praze obsahuje 1579 podpisů (potřebných bylo 1000) a byla předána do podatelny magistrátu 4. 9. 2013.

Průvodní dopis se zdůvodněním podání i vysvětlením, co očekáváme čtěte ZDE.

Podle zákona o Hlavním městě Praze (131/2000 Sb., § 7, odst. c)  by záležitost měla být projednána na zasedání Zastupitelstva 19. 9. 2013, neboť další termín zasedání je 7. 11., což překračuje lhůtu 60 dnů. O zařazení na program jednání případně dalších aktualitách budeme informovat.

Co se týče jednání Zastupitelstva MČ Prahy 1, bod byl zařazen na zasedání 10. 9. 2013 na Žofíně od 16, 30 hod.

Jednání Zastupitelstev jsou veřejnosti přístupná!

-beč-