Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Zánik starého Mostu

Datum: Pondělí 20.05.2024
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Věra Brožová, Mgr. Tomáš Brož
Cyklus: Pondělky ve věži

V archivu NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem se nachází ojedinělý soubor více než sedmdesáti dokumentárních filmů z těžební oblasti severozápadních Čech, které zachytily řadu obcí před jejich zánikem. Je tak unikátním záznamem již neexistujících lokalit, jejichž památky, pokud unikly likvidaci, byly přesunuty na nová místa.
Nejvíce filmů je věnováno městu Most, symbolu této historické etapy. Prezentace těch nejzajímavějších snímků navazuje na přednášku Most, zánik a zrození a připomíná 60. výročí rozhodnutí o likvidaci města.
Z tohoto programu nebude z důvodu autorských práv pořizován záznam.

Fotogalerie

Fotografie: