Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Zásadní nesouhlas Klubu Za starou Prahu s další nástavbou kancelářské budovy u Masarykova nádraží

Tento týden byla zkolaudována novostavba Masaryk Centre I v ulici Na Florenci, která svým účelem, výškou i charakterem mimořádně nevhodně narušila historické prostředí Pražské památkové rezervace. Přes tento jednoznačně negativní památkový dopad je v současné době schváleno její navýšení o další patro, které má sloužit jako vyhlídková kavárna.  Celkem tak má mít budova deset podlaží s celkovou výškou přes 41 m, což je úroveň, která radikálně převyšuje veškerou historickou zástavbu v okolí a nevhodně narušuje panorama památkové rezervace. 
Původní projekt i současné navýšení budovy byly magistrátním Odborem památkové péče schváleny přes nesouhlas Národního památkového ústavu. Navržené desáté patro převyšuje svou výškou dokonce i hladinu výškových staveb, která je v územním plánu stanovena pro Pražskou památkovou rezervaci na 40 m. Magistrátní odbor památkové péče ve svém závazném stanovisku sice zkoumá dopady nástavby na současný projekt, ale už se nezabývá vlivem na panorama celé Prahy a obhajuje nástavbu tvrzením, že završí kompozici budovy. Toto tvrzení je zcela účelové a je v hrubém rozporu s veřejným zájmem, který má odbor památkové péče ze své role chránit. 

Do čtvrtka 2. listopadu běží odvolací lhůta proti vydanému územnímu rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že veřejnost byla z účasti v územním řízení v roce 2020 stavebním úřadem vyloučena, mají možnost odvolat se proti nástavbě pouze účastníci řízení, mezi které patří Praha 1 i hlavní město Praha zastoupené IPR. Klub za starou Prahu proto naléhavě vyzývá Hlavní město prahu i Městkou část Praha 1, aby neustoupili prvoplánovému komerčnímu tlaku investora a podali proti povolení nástavby své odvolání.