Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Benešova vila, Nad Výšinkou 15, Praha 5

Investor: JUDr. Valéria Haščáková, SLAM-EXPO s.r.o.
Adresa: Nad Výšinkou 1258/15
Od - do: 2021...
Účel stavby: novostavba na místě demolovaného objektu

Klub Za starou Prahu se vyjádřil 22. 7. 2022 stanoviskem nesouhlasně k zamýšlené demolici velké vily v dominantní pozici oblasti zvané Hřebenky na Smíchově.  

Vila bohužel není chráněná jako kulturní památka a leží mimo památkovou zónu. Záměr vzbudil velkou nevoli místních obyvatel, kteří sepsali petici. Spolumajitelka vily Valeria Haščáková se pokusila 27. 7. 2021 dopisem obyvatele uklidnit. Obyvatelé podali na ministerstvo kultury návrh na zapsání objektu za kulturní památku.   

Stavební úřad MČ Prahy 5 vydal 9. 7. 2021 rozhodnutí o odstranění stavby.

Fotogalerie

Fotografie: Vila Na Výšince 15 dominuje svému okolí Fotografie: Vila Na Výšince 15 Fotografie: Dvorní část vily Na Výšince 15 Fotografie: Sochařská výzdoba dvorní části vily Fotografie: Detail sochařské výzdoby - světlonoš

Vývoj kauzy

22.07.2021
Dopis V. Haščákové

22.07.2021
Stanovisko Klubu Za starou Prahu

09.07.2021
Rozhodnutí o odstranění domu