Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Libeňský most je nejen hodnotnou, ale také krásnou architekturou

AKTUALIZACE 4. 2. 2016: Zastupitelé za Pirátskou stranu vyjádřili jednoznačný nesouhlas s demolicí mostu.

1. 2. 2016: Kompletní záznam besedy s primátorkou Krnáčovou, náměstkem Dolínkem, starosty Prahy 7 a 8 a dalšími osobnostmi o Libeňském mostě, jeho stavu a budoucím osudu můžete sledovat ZDE.

19. 1. 2016:  Klub Za starou Prahu podal na Ministerstvo kultury ČR doplnění k svému návrhu na zapsání Libeňského mostu za kulturní památku. Do textu jsme jako ilustraci vložili fotografii Jiřího Jeníčka publikovanou v ročence Československé fotografie 1931. Snímek je vzácnou reflexí dobového estetického cítění nápaditě prezentovaného prostřednictvím tvarosloví nově dostavěného Libeňského mostu. (Za upozornění na fotografii i citaci děkujeme Pavle Vrbové.) 

Díky monografii A. Fárové: Jiří Jeníček, SNKLU 1962, str. 10-11 se také dozvídáme, jak tento působivý snímek vznikal:

„Na fotografii Schody jsem pracoval více než půl roku,od ledna do června. Nebyly improvizovány. Nebylo sobotního odpoledne, nedělního odpoledne, abych se nevěnoval pozorování tehdy ještě nového libeňského mostu. Slunce z týdne na týden měnilo tvary této tak svěží architektury. I fotografoval jsem Schody s mraky na modré obloze, za zatažené oblohy a i když se pyšnila ‚hrady‘. Mnoho jsem přemýšlel o stafáži. Posadil jsem osobičku na zábradlí schodištního odpočívadla, na první, třetí, čtvrtý, pátý schod. Vyzval jsem ji, aby po schodech postupovala mírným krokem. Stiskl jsem uzávěrku, když se blížila ke druhému, pak ke čtvrtému a konečně i k šestému schodu. Činil jsem tak, když modré nebe mělo něco málo obláčků a i když byla obloha šedivě kalná. Postavil jsem osobu k levému odpočívadlu a dal jí pokyn, aby se dívala vlevo, vpravo, vyzval jsem děvče, aby se opřelo o zábradlí a četlo si v knize, jednou v klobouku, pak zase bez klobouku. Všechno to jsem opakoval, když děvče mělo našedlé, červené, žluté šaty. I klobouky se musely měnit. Žluté šaty a krémový klobouk vyšly v černobílé šedi nejuspokojivěji.“

Aktuální vývoj kauzy Libeňského mostu čtěte ZDE.