Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Magistrátní památkáři rozhodli o demolici domu v Revoluční třídě

Odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy schválil ve svém závaznm stanovisku 2. 12. 2015 demolici novorenesančního domu čp. 1502 v Revoluční ulici na nároží ulice Lannova při předmostí Štefánikova mostu. Souhlas s demolicí byl vysloven v protikladu k názoru Národního památkového ústavu a jeho Vědecké rady.

Podrobnosti a dokumenty ke kauze čtěte ZDE.