Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Nároží Václavské náměstí / Opletalova - šetření úřadu ombudsmana

30. 3. 2013 - Klub Za starou Prahu obdržel závěrečnou informaci o šetření svého podnětu, kterým se v roce 2011 obrátil na úřad ombudsmana ohledně plánované demolice nárožního domu čp. 1601, Václavské náměstí 47 a dvorní části sousedního objektu hotelu Jalta. 

Dokumenty z korespondence s dr. Jitkou Seitlovou, zástupkyní ombudsmana, která náš podnět vyřizovala uvádíme níže. V každém případě lze konstatovat, že dr. Seitlová ve svém zkoumání našeho případu projevila velké pochopení pro motivaci občanské iniciativy dům zachovat a dokázala přesně postihnout deformaci úředního projednávání případu přestupující hranice zákonnosti na MK ČR za ministra kultury Jiřího Bessera. 

Podnět Klubu Za starou Prahu z 2. 11. 2011.

Zpráva o šetření podnětu 15. 10. 2012  

V závěrečném dopise, který jsme nyní obdrželi, se dr. Setlová vyslovuje s uspokojením o posledním kroku ministryně kultury A. Hanákové, kterým se osobně zasadila o nové přezkoumání výroku o neprohlášení domu památkou, a sama si vyhrazuje právo dále monitorovat kauzu a být informována odborem výstavby v Praze 1 o případném podání žádosti investora o demolici.