Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Obytné věže na Žižkově v Olšanské ulici

Architekti: architektka Eva Jiřičná
Investor: Central Group
Adresa: Olšanská ulice
Od - do: 2019
Účel stavby: obytný

Developerská společnost Central Group uspořádala interní architektonickou soutěž, které se údajně zúčastnila stovka architektonických ateliérů z celého světa. Vítězem je návrh architekty Evy Jiřičné. Záměr se týká parcely, která má být uvolněna demolicí budovy Hlavní telekomunikační ústředny v Olšanské ulici v Praze 3 na Žižkově v sousedství již postaveného obytného souboru s názvem Garden Towers téhož developera. 

Klub Za starou Prahu vyjadřuje ve svém stanovisku své rozčarování nad výsledkem soutěže i obavu z důsledků stavby stometrových, či ještě vyšších věží na vnímání panoramatu Prahy.


STANOVISKO

k záměru výstavby obytných věží dle návrhu Evy Jiřičné

v Olšanské ulici v Praze na Žižkově

 

            Klub Za starou Prahu se seznámil s mediálními výstupy developerské společnosti Central Group, kterými prezentovala svoji představu o zástavbě parcely po bývalé telekomunikační budově v Olšanské ulici v Praze 3 na Žižkově. Přestože návrh architektky Evy Jiřičné se stal vítězem interní soutěže developera, jíž se údajně zúčastnila stovka ateliérů z celého světa, pociťujeme nad výsledným výběrem značné zklamání.

            Do veřejných mediálních zdrojů byly prozatím developerem propuštěny jen dílčí ukázky navrhovaného řešení, avšak již z nich je zřejmé, že se bohužel nejedná o architektonicky a urbanisticky promyšlené kontextuální řešení, ale spíše o líbivý koncept efektně designových výškových staveb, zdůrazněný navíc nereálnou, podprahově podbízivou vizualizací. Způsob prezentace hodnotíme jako snahu prvoplánově získat na svoji stranu laickou veřejnost a s pomocí takto ovlivněného veřejného mínění pak prolomit platné regulativy památkové ochrany, které jsou s realizaci uvedeného záměru v jednoznačné kolizi.

            Parcela, která je nyní zastavěna mohutnou telekomunikační budovou s devadesátimetrovou věží (1969-1979, architekti F. Cubr, J Hrubý, Z. Pokorný, V. Oulík, F. Štráchal, kteří jsou také autory Bruselského pavilonu na Letné), se nachází na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Smyslem ochranného pásma je zamezit případům, kdy by byla „změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta pražské památkové rezervace“ (citováno z Rozhodnutí o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze, OK NVP, 19. 5. 1981). Obytné věže Evy Jiřičné, jejichž výška sice nebyla prozatím zveřejněna, ale podle publikovaných podkladů dosahuje minimálně sta metrů, vstoupí do pražského panoramatu mimořádně neomaleným způsobem a umocní tak neomluvitelnou chybu, které se dopustil magistrátní památkový odbor, když navzdory ochrannému pásmu pražské památkové rezervace schválil sousední projekt téhož developera – obytné věže Garden Towers v Olšanské ulici.

            Jihovýchodní panorama města představuje vyrovnanou a téměř kompaktní zástavbu bývalých pražských předměstí druhé poloviny 19. století, která svou výškovou hladinou kopíruje terén stoupajícího svahu s akcenty lokálních dominant. Jde o jednu z nejoceňovanějších hodnot pražského historického urbanismu, a to plynulé amfiteatrální navázání čtvrtí 19. století (Žižkova a Vinohrad) na historické jádro města kontrastující se zeleným táhlým svahem Vítkova a přiměřeně akcentovaným hmotou Národního památníku na Žižkově. Tato křehká harmonie terénu a zástavby již není bez šrámu, jak bylo řečeno výše, ale může být ještě více degradována a znečitelněna nevhodnou výškovou intervencí, za niž bohužel považujeme návrh preferovaný developerem Central Group.

            Nezpochybňujeme využití daného místa pro novou obytnou zástavbu, kritizujeme neopodstatněnou developerskou posedlost vstoupit do města výškovými stavbami a prezentovat se v jeho panoramatu. Přitom vizuální integrita Prahy jako celosvětově proslulého historického města, chráněného statutem rezervace s ochranným pásmem, by měla být pro městské schvalovací orgány prioritou a podmínkou sine qua non. Vyzýváme proto Institut plánování hlavního města Prahy a Odbor památkové péče MHMP, aby realizaci návrhu architektky Evy Jiříčné nepodpořili a o jeho problematičnosti developerskou společnost Central Group informovali dříve, než budou zahájeny přípravné realizační práce.

           

Stanovisko Klubu  ke stažení v PDF

Mediální ohlasy: Aktuálně.cz  ,  Deník,  iDnes,  blog Kateřiny Bečkové
Fotogalerie

Fotografie: Vizualizace vítězného návrhu v médiích Fotografie: Nákres vítězného návrhu Fotografie: Příloha 1 ke stanovisku Klubu: naznačení stavby v panoramatu města ze Strahova Fotografie: Příloha 1 ke stanovisku Klubu: naznačení stavby v panoramatu města z Letné

Vývoj kauzy

18.06.2019
Stanovisko Klubu Za starou Prahu

Aktuality kauzy

Obytné věže na Žižkově v Olšanské ulici

18.06.2019: Nové stanovisko Klubu Za starou Prahu k vítěznému návrhu architektky Evy Jiřičné z interní soutěže developera Central Group na zástavbu parcely mezi ulicemi Olšanskou a Jana Želivského v Praze 3 na Žižkově na místě bývalé Hlavní telekomunikační ústředny. Stanovisko, zákresy do panoramatu a další informace ZDE více »