Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Revitalizace dolní části Václavského náměstí

Architekti: Ing. arch. Jakub Cigler
Investor: Městská část Praha 1
Adresa: Václavské náměstí
Od - do: 2016
Účel stavby: úprava plochy náměstí, rampy do podzemních garáží

3. 5. 2018 - Městský soud v Praze vydal rozsudek v řízení, v němž dva spolky - Pankrácká společnost a Klub Za starou Prahu - žalovaly Magistrát hl. m. Prahy z nezákonného postupu ve vyřízení odvolání proti záměru revitalizace dolní části Václavského náměstí. Rozsudek zní ve prospěch žalujících.

Hlavní město Praha podalo rozklad do rukou ministra kultury ČR, který rozhodnutí svých ministerských památkářů zamítl a závazné stanovisko magistrátu potvrdil v plném rozsahu. 

Klub Za starou Prahu se obrátil s podnětem k přezkumu závazného stanoviska magistrátu na odbor památkové péče MK ČR, který dal námitce částečně za pravdu: zrušil část závazného stanoviska, která povolovala vybudování nájezdových ramp do garáží na ploše náměstí. 

12. 12. 2016 - Odbor výstavby MČ Prahy 1 vydal dne 18. 11. 2016 územní rozhodnutí kde nejen námitky Klubu zcela bagatelizuje. Proto podal Klub Za starou Prahu dne 12. 12. 2016 odvolání.

Na základě zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb.se stal Klub Za starou Prahu účastníkem řízení. Za nejproblematičtější momenty projektu shledává záměr stavby ramp do podzemních garáží přímo z náměstí, které degradují plochu náměstí na "obslužnou komunikaci", a "zalesnění" náměstí čtyřmi řadami platanů. Do řízení jsme proto podali námitky.

V roce 2016, a to i v souvislosti s plánovanou rozsáhlou zástavbou vnitrobloku mezi Václavským náměstím a ulicemi Na Příkopě, Panskou a Jindřišskou pro soukromého investora (rovněž arch. Jakub Cigler), byl projekt oživen, i když pouze pro dolní část náměstí. Investorem úpravy plochy náměstí je Městská část Praha 1, která požádala Odbor výstavby MČ Praha 1 o úzení rozhodnutí.

V roce 2005 proběhla architektonická soutěž na řešení plochy Václavského náměstí. Soutěž vyhrál architekt Jakub Cigler.