Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Transgas - aktuálně

Aktualizace 23. 4. 2017: Další podporu zachování budov Transgasu jsme dostali od Německého národního komitétu ICOMOS. Názor si můžete přečíst v originále, či v překladu.

V průběhu února obdržel Klub Za starou Prahu dva názory zahraničních odborníků na historii moderní architektury Any Miljački (Cambridge-Boston, USA) a Domenica Chizzonetiho (Milán, Itálie). 

5. února 2017 podal Klub Za starou Prahu dva podněty: 

a) podnět k přezkumu Rozhodnutí MK ČR o neprohlášení  souboru budov Transgas za kulturní památku adresovaný ministru kultury ČR 

b) podnět k přezkumu závazného stanoviska OPP MHMP adresovaný památkové inspekci MK ČR

 

Všechny uvedené dokumenty jsou publikovány na stránce kauzy ZDE