Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Auto PRAGA, Pernerova ul., Karlín

Architekti: A.D.N.S.PRODUCTION s.r.o., architekt Martin Němec
Investor: PROPERTY Karlín, a.s.; REALTY Thámova a.s.; DI International s.r.o.
Adresa: Praha 8-Karlín, čp. 148, 638
Od - do: 2015
Účel stavby: administrativní, obytný

Pro servis automobilů Praga, které se vyráběly v Libni, byla v letech 1929-1931 zřízena na místě bývalé slévárny staré Daňkovky při Pernerově ulici v Karlíně jednopatrová uliční budova se stometrovým průčelím, na niž navazovaly směrem do nitra bloku haly opravárenských dílen. Autorem řešení byl stavební inženýr Karel Vlk, stavitelem firma Václav Nekvasil. Dlouhá fasáda budovy je do ulice rozčleněna na tři úseky dvěma mělkými rizality, které na svém zvýšeném límci nesou reliéfně negativně vyvedený nápis Auto Praga, s použitím tradičního logotypu. Objekt byl v devadesátých letech 20. století nově upraven a slouží jako sídlo různých firem.

Nyní má být na místě opravny Auto Praga a rovněž přilehlé budovy Karlín Studios, bývalé slévárny upravené v roce 2005 do podoby výstavní síně s ateliéry umělců, postaven soubor budov Palác Praga s částečně administrativním a částečně obytným využitím.

Vzhledem k tomu, že se objekty nacházejí na území památkové zóny a tvoří hodnotnou součást průmyslového dědictví, pokusil se Klub Za starou Prahu v lednu 2015 napadnout u památkové inspekce MK ČR závazné stanovisko Odboru památkové péče, které záměr připouštělo. Text podnětu.

Ministerstvo kultury dalo sice ve všech námitkách podání Klubu za pravdu, avšak poukázalo zároveň na skutečnost, že byla v roce 2010 schválena změna územního plánu, která záměr připouští, a proto ve svém závěru dalo přednost dobré víře investora před nápravou nezákonnosti a podnětu Klubu nevyhovělo. Vyřízení podnětu MK ČR.

Investorovi nyní nebrání v demolici a novostavbě již žádná podstatná administrativní překážka.

Blog o kauze