Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí

          Ke vzniku Ceny přivedla Domácí radu nespokojenost s kvalitou novostaveb v historickém centru Prahy z desetiletí po Listopadové revoluci. Sdíleli jsme tehdy a sdílíme i teď názor, že když už se má objevit v památkově cenném území nová budova, tak to nemůže být na úkor dosavadních hodnot památkové rezervace. Nová stavba nesmí své prostředí poškozovat, musí ho naopak obohacovat.


Podrobněji o důvodech vzniku ceny, mechanismu vyhledávání nominantů, výběru finalistů a volbě laureáta se dočtete v souhrnné zprávě předsedy Ceny Rostislava Šváchy napsané jako přehled prvních ročníků. První až osmý ročník Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí

02.05.2001: Ke vzniku Ceny přivedla Domácí radu nespokojenost s kvalitou novostaveb v historickém centru Prahy z desetiletí po Listopadové revoluci. Sdíleli jsme tehdy a sdílíme i teď názor, že... více »