Poslední publikace
Věstník 2023 / 1

Obchodní dům Máj

Architekti: John Eisler, Miroslav Masák, Martin Rainiš
Investor: Amadeus Real
Adresa: Národní třída, Spálená ulice
Účel stavby: obchodní dům

26. 4. 2020: Současný majitel obchodního domu Máj, prohlášeného za kulturní památku, připravuje jeho přestavbu, která bude znamenat další ztrátu jeho oceňovaných architektonických hodnot. První zásah do vizuální hodnoty stavby znamenala výstavba předimenzované sousední budovy obchodně-administrativního centra Quadrio, které zastínilo eskalátorovou halu, jeden z nejcharakterističtějších prvků původního vzhledu budovy.  
Klub Za starou Prahu s tímto záměrem developera zásadně nesouhlasí a žádá, aby si obchodní dům Máj zachoval původní podobu z let 1972-1975. Klub zdůrazňuje, že dům stojí na území památkové rezervace UNESCO, že získal rozhodnutím ministerstva kultury z roku 2007 statut kulturní památky a že si proto musí zachovat všechny hodnoty, díky kterým byl za památku prohlášen. O památkové ochraně Máje rozhodl především fakt, že architektura tohoto domu srovnala krok s nejaktuálnějšími směry tehdejší světové architektury. Dům se také díky tomu dočkal neobvyklé míry publicity ve světové architektonické literatuře.
Podrobněji o kauze píšeme ve  Věstníku č. 2/2019   na straně 4.