Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Obchodní dům Máj

Architekti: John Eisler, Miroslav Masák, Martin Rainiš
Investor: Amadeus Real
Adresa: Národní třída, Spálená ulice
Účel stavby: obchodní dům

19. 4. 2024 Proběhla v České televizi debata mezi sochařem Davidem Černým, autorem plastiky motýlů, a Mgr. Marií Foltýnovou, Ph.D., vedoucí odd. správy veřejné plastiky Galerie hl.m.Prahy.  Vzhledem k nestandardnímu průběhu této debaty, jsme vydali k jejímu průběhu a důsledkům vyjádření.

10. 3. 2024 JIž delší dobu byl znám záměr investora a majitele obchodního domu Máj umístit na jeho fasádu kinetické plastiky motýlů. Poté, co jsme se dozvěděli podrobnosti projektu a informaci, že byl schválen, jsme vydali k záměru stanovisko

26. 4. 2020: Současný majitel obchodního domu Máj, prohlášeného za kulturní památku, připravuje jeho přestavbu, která bude znamenat další ztrátu jeho oceňovaných architektonických hodnot. První zásah do vizuální hodnoty stavby znamenala výstavba předimenzované sousední budovy obchodně-administrativního centra Quadrio, které zastínilo eskalátorovou halu, jeden z nejcharakterističtějších prvků původního vzhledu budovy.  
Klub Za starou Prahu s tímto záměrem developera zásadně nesouhlasí a žádá, aby si obchodní dům Máj zachoval původní podobu z let 1972-1975. Klub zdůrazňuje, že dům stojí na území památkové rezervace UNESCO, že získal rozhodnutím ministerstva kultury z roku 2007 statut kulturní památky a že si proto musí zachovat všechny hodnoty, díky kterým byl za památku prohlášen. O památkové ochraně Máje rozhodl především fakt, že architektura tohoto domu srovnala krok s nejaktuálnějšími směry tehdejší světové architektury. Dům se také díky tomu dočkal neobvyklé míry publicity ve světové architektonické literatuře.
Podrobněji o kauze píšeme ve  Věstníku č. 2/2019   na straně 4. 

Fotogalerie

Fotografie: Průčelí Máje před stavbou sousedního Quadria. Foto Zdeněk Lefan 2008 Fotografie: Schodišťová hala Máje před stavbou Quadria. Foto Zdeněk Lefan, 2008 Fotografie: Foto Zdeněk Lefan, 2008

Vývoj kauzy

21.04.2024
ST-Debata Černý versus Foltýnová v ČT

10.03.2024
ST-Motýle

27.05.2020
Dopis od poradce primátora

27.05.2020
Odpověď od ministra kultury

26.04.2020
Otevřený dopis ministru kultury a primátorovi

Aktuality kauzy

Vyjádření k debatě v České televizi o plastikách na fasádách obchodního domu MÁJ

21.04.2024: Mimořádný veřejný zájem i rozpaky vzbudil průběh debaty mezi sochařem Davidem Černým a vedoucí odd. správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy, která proběhla 19. 4. 2024 na České televizi v pořadu Události, komentáře. Protože se nás vyznění pořadu silně dotklo, rozhodli jsme se vydat toto jednoznačné vyjádření. více »

Plastiky pohyblivých motýlů na fasádách obchodního domu Máj

20.04.2024: K záměru výzdoby fasád obchodního domu Máj velkými kinetickými plastikami motýlů jsme se vy jádřili 10. března t.r. takto: Klub Za starou Prahu zaznamenal ve veřejném mediálním prostoru informaci, že investor razantní přestavby obchodního domu MÁJ na nároží Národní třídy a Spálené ulice hodlá obohatit jeho fasády uměleckými díly. Dle těchto informací jde o dvě kinetické plastiky „motýlů“... více »

Informace ke zhotovení nové kopie kalendářní desky pražského orloje

07.03.2024: V návaznosti na dopis zaslaný Klubem Za starou Prahu jsme obdrželi informace týkající se nové kalnedářní desky pražského orloje: ”V návaznosti na Váš dopis ze dne 01. 02. 2024, si Vás dovoluje vlastník objektu Hlavní město Praha, zastoupené odborem služeb Magistrátu hlavního města Prahy, informovat o současném stavu výměny kalendářní desky pražského orloje Staroměstské radnice, Praha... více »