Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Plavební komora Staré Město

Architekti: Aquatis a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Adresa: Dětský ostrov
Od - do: 2016...
Účel stavby: plavební komora

V přezkumném řízení Ministerstvo kultury ČR zrušilo závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, které bylo vůči zřízení plavební komory kladné. 

Klub Za starou Prahu se k záměru vyjádřil znovu do územního řízení na MČ Praha 5 v únoru 2018. Sama městská část se záměrem dlouhodobě nesouhlasí, a proto byl v územním řízení v květnu 2018 zamítnut.

Závěry řízení EIA vyzněl ve prospěch zřízení plavební komory. 

Záměr vybudovat novou plavení komoru při Dětském ostrově, která umožní vplouval lodím do bazénu mezi Staroměstským a Šítkovským jezem.

V současné chvíli probíhá řízení EIA .

Klub Za starou Prahu podal do řízení EIA své vyjádření, které se stalo jedním z podkladů, na jejich základě vrátilo Ministerstvo životního prostředí ČR dokumentaci Ředitelství vodních cest ČR k doplnění - dokumenty viz vývoj kauzy..