Poslední publikace
Věstník 2019 / 2

Plavební komora Staré Město

Architekti: Aquatis a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Adresa: Dětský ostrov
Od - do: 2017
Účel stavby: plavební komora

Záměr vybudovat novou plavení komoru při Dětském ostrově, která umožní vplouval lodím do bazénu mezi Staroměstským a Šítkovským jezem.

V současné chvíli probíhá řízení EIA .

Klub Za starou Prahu podal do řízení EIA své vyjádření, které se stalo jedním z podkladů, na jejich základě vrátilo Ministerstvo životního prostředí ČR dokumentaci Ředitelství vodních cest ČR k doplnění - dokumenty viz vývoj kauzy..