Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Soukenická 12

Investor: Bau-Invest Soukenická 12
Adresa: Praha 1-Nové Město, čp. 1089, Soukenická 12
Od - do: 2015

Dne 25. ledna 2016 vydal Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy rozhodnutí, kterým zrušil z důvodu nezákonnosti pravomocné rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 1, na jehož základě byla nařízena a provedena okamžitá demolice domu čp. 1089, Soukenická 12. Stalo se tak z podnětu magistrátního odboru památkové péče, který si stěžoval, že situace domu nebyla stavebně tak kritická, aby úřad musel postupovat podle paragrafu umožňujícího nařízení demolice v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví osob. Bohužel, dům je již zbořen.      

V říjnu 2015 byl zbořen barokně klasicistní dům na území Pražské památkové rezervace. O objemově naddimenzovanou zástavbu ve vnitrobloku usilovali investoři již od roku 2004. Památkové orgány ubourání dvorních křídel historického domu i novostavbu povolili, požadovali však zachování průčelní části domu do ulice.

Demolice byla provedena bez souhlasu památkářů bezodkladným rozhodnutím stavebního úřadu Prahy 1 v říjnu 2015. Podnětem k němu byl nález toxických látek v objektu v létě 2015.

Dokumenty:

Územní rozhodnutí vydané Odborem výstavby MČ Praha 1 z 10. 9. 2014. (Již třetí územní rozhodnutí, dvě předchozí z 1.11.2011 a  10.10.2013 byla zrušena stavebním úřadem magistrátu a vrácena k novému projednání na Prahu 1.) 

Odvolání účastníků řízení proti územnímu rozhodnutí z 10. 9. 2014.

Závazná stanoviska Odboru památkové péče MHMP z let 2009-2013 potvrzená v rámci odvolacího řízení Ministerstvem kultury ČR 7. 7. 2015.

Rozhodnutí o odstranění stavby na základě nálezu toxických látek z 9. 10. 2015.

Podklady k rozhodnutí o demolici:

1. Výsledky průzkumu výskytu závadných látek v objektu Soukenická 12, opracovala firma OPV, Ochrana podzemních vod, s.r.o. 10. 9. 2015

2. Stanovisko k výsledkům průzkumu... zpracované Českou inspekcí životního prostředí 24. 9. 2015.