Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Tisková zpráva: územní řízení o projektu Penty obchází kritiky

Klub Za starou Prahu se podobně jako jiné spolky účastnil podáním námitek procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), který se týkal záměru společnosti PENTA na výstavbu administrativního komplexu v okolí  Masarykova nádraží. Podle příslušného zákona měli být proto zúčastněné spolky obeslány informací o zahájení územního řízení. To se však nestalo. Spolky vydaly tuto společnou tiskovou zprávu. 

Starší informace ke kauze obsahují dvě vyjádření Klubu zaslané do procesu EIA..