Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Devadesátá léta

Brzy po roce 1989 se opět, podobně jako před sto lety, zařadilo stavební podnikání mezi nejvýnosnější podnikatelské obory. Tentokrát se však podnikatelé staveb - investoři - zaměřili v centru města na výstavbu nikoliv obytných, ale administrativních budov plných komfortně zařízených kanceláří. Přednostně byly zastavovány proluky (Myslbek Na Příkopě, Tančící dům na Rašínově nábřeží, Hypobanka na nám. Republiky, Longin Business Center Na Rybníčku, Four Seasons na Alšově nábřeží a další), ale investoři se nezastavili ani před demolicemi památkově nechráněných domů (novobarokní Špačkův dům v Klimentské ulici a klasicistní domy Na Poříčí, na Národní třídě, v Žitné ulici a další).

Klub Za starou Prahu od roku 1990 bedlivě sleduje všechny stavební záměry ve středu Prahy a soustřeďuje se na posouzení jejich včlenění do organismu města, zvláště když je nyní jádro Prahy od roku 1992 zapsáno v Seznamu světového kulturního s přírodního dědictví UNESCO. Zvýšenou aktivitu vyvinul Klub před stavbou monobloku budovy Myslbek, hotelu Four Seasons na Alšově nábřeží, administrativní budovy ING/PPS na Hořejším nábřeží.v Praze 5 (článek: Helena a Milan Polívkovi - Některé příklady nové výstavby v pražské památkové rezervaci po roce 1989. Dlouhodobě Klub také sledoval nejprve stavebně-historický a archeologický průzkum, poté nejrůznější záměry využití a nakonec i problematickou rekonstrukci kostela sv. Michala na Starém Městě (článek: Milan Pavlík - Kauza kostela sv. Michala k roku 1999.

Velká pozornost byla věnována kontroverzní rekonstrukci Trautmansdorfského paláce na Mariánském náměstí (článek: Richard Biegel - Rekonstrukce Trautmansdorfského paláce a dostavba Lindtova domu. Dvě strany jedné mince. Jako kulturní barbarství bylo Klubem označeno využití přízemí paláce Sylva-Taroucca Na Příkopech pro uniformě kosmopolitní jídelnu McDonalds. Jako bezohledná, unikátní historické prostředí nerespektující, byla označena novostavba Longin Business Center v ulici Na Rybníčku v samém sousedství rotundy sv. Longina (článek: Kateřina Hanzlíková -Longin Business Center a připravovaná přístavba Lindtova domu v dolní části Václavského náměstí prezentovaná jako převýšený věžový hranol (článek: Richard Biegel - Rekonstrukce Trautmansdorfského paláce a dostavba Lindtova domu. Dvě strany jedné mince.

S lítostí Klub konstatoval nekoncepční počínání státní památkové péče v souvislosti s demolicí Ringhofferovy továrny (článek: Kateřina Hanzlíková - Ringhofferova továrna na Smíchově. Neúspěšný pokus o záchranu, a zasadil se o prohlášení ohrožené monumentální budovy kasáren na nám. Republiky a její jízdárny za kulturní památku (článek: Richard Biegel - Kasárna Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky.