Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Stanovy

Stanovy Klubu Za starou Prahu dle Nového občanského zákoníku upravené a schválené členským shromážděním dne 1. 3. 2014.

Stanovy Klubu Za starou Prahu upravené a schválené valnou hromadou KZSP dne 29.ledna 2000. (platné do 1. 3. 2014)