Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Jednatelské zprávy

Jednatelské zprávy představují shrnutí odborné činnosti Klubu Za starou Prahu za daný rok. Jsou každoročně představeny členům na výroční členské schůzi. Souhlas či nesouhlas s činnosti  Klubu projevují členové jejich schválením či neschválením. Zápisy z členské schůze včetně znění jednatelské zprávy jsou publikovány v nejbližším Věstníku Klubu Za starou Prahu.