Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Jednatelské zprávy

Jednatelské zprávy představují shrnutí odborné činnosti Klubu Za starou Prahu za daný rok. Jsou každoročně představeny členům na výroční členské schůzi. Souhlas či nesouhlas s činnosti  Klubu projevují členové jejich schválením či neschválením. Zápisy z členské schůze včetně znění jednatelské zprávy jsou publikovány v nejbližším Věstníku Klubu Za starou Prahu.