Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Revoluční čp. 1502

Architekti: Eva Jiřičná, Al - Design, s.r.o.
Investor: RSJ Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (Libor Winkler)
Adresa: Revoluční 30 (čp. 1502)
Od - do: 2010-2022
Účel stavby: Administrativní, společenský, kulturní

(řazeno chronologicky od nejnovějšího)

V únoru 2022 bylo zahájeno bourání domu. Tím končí přibližně třináctiletý zápas o jeho existenci, jehož průběh lze podrobně sledovat v dokumentech publikovaných vpravo ve sloupci vývoje kauzy. 

V polovině března 2018 bylo stavebním úřadem Prahy 1 zahájeno řízení o odstranění objektu. 20. 12 2019 bylo vydáno rozhodnutí ve prospěch demolice domu.

Dne 30. 5. 2016 byl podnět Klubu vyřízen Památkovou inspekcí tak, že neshledala důvod k zahájení přezkumného řízení. Nicméně z textu vyplývá , že závazné stanovisko sice nelze shledat nezákonným, věcně však Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy pochybil.  

18. 1. 2016 zaslal Klub Za starou Prahu žádost o přezkum závazného stanoviska Odboru památkové péče Magustrátu hl. m. Prahy na Památkovou inspekci MK ČR.

Dne 2. 12. 2015 vydal Odbor památkové péče Magistrátu hl.m.Prahy závazné stanovisko, ve kterém demolici domu čp. 1502 povolil.

25. 10. 2015 - Rozhovor s architetkou Evou Jiřičnou o projektu novostavby a bourání historického domu čp.1502 v DVTV na Aktuálně.cz..

Dne 25. 3. 2015 vydal Klub Za starou Prahu své stanovisko k současnému vývoji záměru.

V roce 2015 probíhá již třetí řízení před památkovými orgány, které si klade za cíl vyřešit předmostí Štefánika mostu a nároží Revoluční ulice na novoměstské straně. Jde o třetí architektonický návrh a druhého investora. Bohužel i v  návrhu architektky Evy Jiřičné se počítá s demolicí jednoho z historických domů Revoluční třídy, raně novorenesanční stavby z roku 1869.

Dne 21. 7. 2010 vyslovil prostřednictvím oficiálního odborného vyjádření ředitel pražského pracoviště Národního památkového ústavu PhDr. Michael Zachař souhlas s demolicí historizujícího domu z roku 1869 na nároží ulic Revoluční a Nové Mlýny, a to ve prospěch novostavby komerčního polyfunkčního objektu. Naznačil tak bezprecedentní kapitulaci ústavu před investorským tlakem na novou zástavbu pozemku a politováníhodnou neschopnost hájit poslání, které mu bylo jako řediteli odborné památkové instituce svěřeno.

 

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.

Fotogalerie

Fotografie: Historický dům, který má být obětován novostavbě. Fotografie: Nedořešené předmostí Štefánikova mostu. Fotografie: První pokus o novostavbu: architekt Rostislav Říha, atelier RH-arch, 2010 Fotografie: Druhý neúspěšný pokus o návrh nového domu, tzv. Novomlýnská brána. Ateliér DaM. 1912. Fotografie: Třetí aktuální pokus o řešení nároží od Evy Jiřičné, 2014. Fotografie: Třetí aktuální pokus o řešení nároží od Evy Jiřičné, 2014.

Vývoj kauzy

20.12.2019
Rozhodnutí o odstranění domu

14.03.2018
Zahájení řízení o odstranění objektu

30.05.2016
Sdělení památkové inspekce MK ČR

18.01.2016
Žádost o přezkum závazného stanoviska Památkovou inspekcí MK ČR

02.12.2015
Závazné stanovisko OPP MHMP

18.08.2015
Hodnocení domu čp. 1502 PhDr. Taťánou Petrasovou

29.04.2015
Reakce na stanovisko KZSP od IPR

24.03.2015
Stanovisko Klubu k situaci domu čp. 1502

25.02.2015
Odpověď Matěje Stropnického na podnět KZSP

12.01.2015
Podnět KZSP k uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže na řešení předpolí Štefánikova mostu

02.08.2010
PROTEST proti demolici domu čp. 1502

Aktuality kauzy

Návrh architektky Evy Jiřičné k řešení předmostí Štefánikova mostu

26.03.2015: Návrh architektky Evy Jiřičné je již třetím architektonickým pokusem za cca 7 let, který se pokouší vyřešit novoměstské předmostí Štefánikova mostu. Klub Za starou Prahu uznává, že jde tentokrát o návrh kultivovaný, klidný a elegantní, avšak nesouhlasí, jak se již mnohokrát vyjadřoval, s demolicí raně novorenesančního nárožního domu čp. 1502 v Revoluční třídě, který by tomuto řešení padl za oběť. V... více »

Novomlýnská brána definitivně padla

29.06.2013: 29. 6. 2013: Dlouhodobě kritizovaný projekt novostavby nazývané Novomlýnská brána na nároží Revoluční třídy v předmostí Štěfánikova mostu, jehož realizaci by musel padnout za oběť raně neorenesanční dům čp. 1502 z roku 1869, je definitivně minulostí! Padl díky dvěma důvodům: 1. Ministerstvo kultury ČR neodvolatelně zrušilo ve správním řízení závazné stanovisko magistrátu... více »