Poslední publikace
Věstník 2019 / 1

Program - Archiv akcí

Gotická brána sv. Valentina na Starém MěstěMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 18.11.2019  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Mgr. Petr Starec  /  Cyklus: Pondělky ve věži - archeologie
V letech 2016-2017 byla při rekonstrukci domu zvaného Na Kocandě v Křižovnické ulici čp. 71/I odkryta archeologickým výzkumem linie staroměstské hradby z poloviny 13. století v celkové délce cca 26,5 m. V severní části sklepení domu byla poté objevena brána nazývaná podle blízkého kostela u sv. Valentina.V místě unikátní Valentinské brány byl posléze objeven starší uzavíratelný... více »

Sídliště Ďáblice: historie, tvůrci a příběhyMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 11.11.2019  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Hana Řepková, Ondřej Tuček, Karel Veselý, Alena Pechátová  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Přednáška představí novou knihu o ďáblickém sídlišti, bude přiblížena soutěž na sídliště včetně dosud neznámých variant návrhů, dále mezinárodní souvislosti a kontext, řešení interiérů a nakonec i vzpomínky prvních obyvatel na život na sídlišti po dokončení. Kniha Sídliště Ďáblice: architektura pro lidi bude během přednášky k dispozici za zvýhodněnou cenu 549 Kč. více »

Pražský hrad na cestě ke komunistické utopiiMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 04.11.2019  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Mgr. Veronika Rollová, Ph.D.  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Pořádáno ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Pražský hrad je tradičním sídlem státní moci a jeho silná pozice symbolu české, respektive československé státnosti byla rozvinuta prvním československým prezidentem T. G. Masarykem, který z něj učinil svou rezidenci a prostor reprezentace mladého demokratického státu. Přednáška se zaměří na proměnu Pražského... více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Sobota 02.11.2019  /  Čas: 11 hodin
První listopadovou sobotu bude možnost navštívit jedinečný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »

Goethe v Čechách a jeho přátelé v PrazeMísto: Národní technické muzeum

Datum: Pondělí 21.10.2019  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Ing. Gabriela Kalinová, CSc.  /  Cyklus: 473. Hovory o Praze
Rok 2019 je rokem mnoha výročí, ale některým jubilejím nebyla z oficiálních míst věnována dostatečná pozornost. To je nejen případ Kiliána Ignáce Dientzenhofera, ale také Johanna Wolfganga von Goetha, od jehož narození uplynulo 28. srpna 2019 270 let. Je smutné, že jeho výročí zůstalo téměř nepovšimnuto právě v Čechách, ke kterým měl tak úzký vztah - navštívil je celkem 17krát a strávil zde, počítáno... více »

Salon a l’italienne? Oválný sál v evropské architektuře 17. stoletíMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 14.10.2019  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Bc. Tadeáš Kadlec  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Působivý centrální sál oválného půdorysu se mezi 17. a 18. stoletím stal oblíbeným prvkem rezidenční architektury napříč Evropou. Jaká je geneze motivu, který v Čechách známe především ze staveb Giovanniho Battisty Alliprandiho? Kde hledat kořeny dispozice, na kterou narážíme v dílech nejvýznamnějších architektů nejdůležitějších evropských center raného novověku? Přednáška skrze vybrané téma sleduje... více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Sobota 12.10.2019  /  Čas: 11 hodin
Druhou říjnovou sobotu bude možné navštívit jedinečný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »

Úvod do památkové péče - restaurováníMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 30.09.2019  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.  /  Cyklus: Pondělky ve věži - Jubilejní cyklus ke 120. výročí KZsP
Latinské „restaurare“ znamená opět vystavěti, obnoviti. Je přirozené, že se toto slovo začalo používat pro opravy památek. Z původně obecného termínu se časem vyvinul pojem, jímž označujeme jednu ze specifických forem obnovy památkového fondu. Jinými specifickými formami jsou... více »

Pomník maršála Radeckého v kontextu pražské veřejné plastiky poloviny 19. stoletíMísto: Národní technické muzeum

Datum: Pondělí 23.09.2019  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Ing. arch. Jan Bárta  /  Cyklus: 472. Hovory o Praze
Devatenácté století bylo dobou velkého technického pokroku i společenských změn. Bohatí měšťané soutěžili o vliv se šlechtou, svoje bohatství i názory zhmotňovali významnými stavbami, otevíráním soukromých zahrad a parků veřejnosti a výzdobou veřejných prostranství památníky národních výtečníků. Jedním z nich byl i Josef Václav Radecký z Radče… více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Datum: Sobota 07.09.2019  /  Čas: 11 hodin
První zářijovou sobotu bude možné navštívit jedinečný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »